Oppnå overholdelse av forskrifter for drivstofforbruk.

J.Berger 5 months ago • 3min. read.

Kravene til rapportering av drivstofforbruk og reduksjonsmål slår over bransjen som en flodbølge? Rederne er villige til å prøve ny norsk teknolog for å imøte kravene. Automatisert rapportering av faktiske historiske og sanntids forbruksdata er nå mulig.

IMO - International Maritime Organization
Sea Cargo Charter
Poseidon Principles

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kunder som bruker ConnectFuel.

Innhenting av nøyaktige data om drivstofforbruk ved hjelp av kostnadseffektive og trådløse tilkoblingsløsninger som er enkelt å innstallere ombord vil hjelpe eiere med å oppnå samsvar med regelverket i 2023 og utover.

Ugland ar en av våre første kunder av ConnectFuel. De har et team av fagfolk som alltid er forberedt på å finne optimale løsninger som kommer kundene deres til gode og sikrer en miljøvennlig handel. Vi er veldig takknemlige og glade for at de meldte tilbake til oss at de er veldig fornøyde med hvordan systemet fungerer og ser frem til 2023 når integrasjonen med NAVTOR planlegges lansert. “

Arild Sæle, administrerende direktør, ScanReach

Hvordan fungerer ConnectFuel?

ConnectFuel fungerer ved å montere strømningsmåleren til et fartøys drivstoffrør. Dataene hentes fra strømningsmålere med digital tilkobling som Modbus. Denne sensoren måler drivstofforbruket i sanntid. Dette gir verdifulle data om drivstofforbruk. Dataene kan brukes om bord og/eller via sky for bruk på land og av andre interesseparter.


Nøyaktighet

Selve strømningsmålerens nøyaktighet varierer i forhold til hvilen variant som er eller blir installert. Maskinvaren vår er svært presis, og gir pålitelige og pålitelige data. I tillegg sikrer systemet vårt at dataene ikke blir manipulert av ScanReach, men gir forbruksdata direkte fra kilden til kunden.

Fra rapportering en gang i døgnet til direkte tilgang til sensordata

Med 60 % av den verdensomspennende flåten som ikke har digitalt tilkoblede strømningsmålere, gir ConnectFuel en verdifull, rask å installere løsning for nøyaktig måling av drivstofforbruk. Og det med minimal eller ingen påvirkning for fartøyets driftstid. ConnectFuel minimerer risikoen for feilrapportert drivstofforbruk. Og den gir sanntidsdata om drivstofforbruk på fartøyet eller på land. Nøyaktige sanntids drivstoffdata er en av de grunnleggende elementene for nøyaktige optimaliseringsmodeller for fartøy og kan sendes sømløst inn i hvilken som helst VPO-plattform via vår API.

ConnectFuel brukergrensesnitt ombord.

(More details on https://www.scanreach.com/solutions/connect-fuel-consumption-monitoring)

Get in touch for a demonstration of how ConnectFuel works. Maybe we can help your fleet.

ScanReach sales e-mail

Read more about our solutions.

The Energy Efficiency Design Index

(EEDI) was made mandatory for new ships and the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) for all ships at MEPC 62 (July 2011) with the adoption of amendments to MARPOL Annex VI. MEPC 70 (October 2016) adopted mandatory MARPOL Annex VI requirements for ships to record and report their fuel oil consumption, by resolution MEPC.278(70). Further detailed information is provided here.

Choose ConnectFuel for accurate, real-time fuel consumption data that you can trust.