LiveCorp Pressemelding: Trådløs teknologi for økt dyrevelferd i sjøtransporten

J.Berger 2 years ago • 4min. read.

ScanReach hadde æren av å være en del av et forskningsprosjekt utført av LiveCorp med mål om bedre dyrevelferd i eksportindustrien. Prosjektet ble finansiert gjennom et australsk statlig tilskudd.

Dyreksportindustrien er et skritt nærmere å bruke automatiserte trådløse sensorer for å overvåke miljøforholdene på sine skip, takket være en vellykket teknologitest utført av forskningsorganet LiveCorp.

LiveCorp sin administrerende direktør, Wayne Collier, sier at forbedret tilkobling og trådløs konnektivitet har blitt identifisert som en sentral muliggjører for bransjens fortsatte digitale transformasjon.

“Nå som det er tilgjengelige teknologier, også flere i utvikling, er både industrien, regulativ og samfunnet interessert i automatisert og uavhengig overvåking av temperatur og fuktighet ombord i frakteskip for dyr,”

Mr Collier.

“Å kunne samle dataene og gjennomgå dem i sanntid gjør det mulig å sette opp varsler når visse forhold – som økende temperaturer – forekommer, slik at situasjonen kan håndteres før det blir et problem.”

Effektiv trådløs overføring av data er vanskelig inne i skipene på grunn av mengden stål, spesielt på dekkene hvor dyrene oppholder seg. Det er også begrensninger for installasjon av elektriske ledninger. Derfor er batterier ofte påkrevd. Alle komponenter må tåle dyrenes nærvær, samt grundig rengjøring for biosikkerhet etter hver overfart.

Det ble foretatt en global “speiding” etter teknologiske løsninger for testingen. Nesten 100 alternative løsninger ble vurdert, med tre på listen for dypere innsikt. På grunn av COVID kunne LiveCorp bare prøve ut en, hvorpå man landet på teknologien som muliggjør trådløse Internet of Things (IoT)-applikasjoner spesifikt i marine miljøer som skip og oljerigger utviklet av norskbaserte Scandinavian Reach Technologies (ScanReach).

Utstyret ble installert på et  frakteskip for dyr i Singapore tidlig i 2021, og først testet uten dyr i overfart til Darwin. Deretter med dyr i overfarten til Sørøst-Asia. ScanReach sin teknologi bruker en serie  trådløse”noder” som automatisk samler inn og overførte data fra sensorer gjennom hele skipet og sender dem trådløst til en sentral datamaskin på broen, i sanntid, via lavenergi-radiomesh-teknologi integrert med Bluetooth, eventuelt Modbus.

Collier fortalte at dataene ble gjort tilgjengelig for skipets kaptein på bro, når satellittforbindelse var tilgjengelig ble data lastet opp til “skyen” for gjennomgang hos det landbaserte prosjektteamet. «Vi tar sikte på å kjøre ytterligere tester av dette systemet og potensielt noen av de andre vi har valgt på kortlisten, for å se hvordan de fungerer i mer komplekse miljøer og med større pakker med data – kanskje til og med video.

“Denne utprøvingen har vist at teknologien i økende grad muliggjør nye tilnærminger til overvåking i industrien og øker åpenheten rundt hva som skjer på skipene.”

Administrerende direktør i ScanReach, Arild Sæle, sier det var inspirerende å gjennomføre et fullskal forsøk med et vellykket utfall på den andre siden av jorden under en pandemi.

“Våre Connect-løsninger er utprøvde i andre markeder, men dyretransportskip er nytt for oss,” sa Sæle.

“Vårt mål om å forbedre sikkerhet, bærekraft og forbedret ytelse gjennom trådløst nettverk ombord hos den maritime industrien passer perfekt også for dyretransport industrien, og vi er virkelig takknemlige for å ha vært en del av dette prøveprosjektet.”

Prosjektet ble finansiert gjennom statlig tilskudd fra Australia sin regjering.

Den endelige rapporten er tilgjengelig her (English).

Kilde: LiveCorp Media Release 13. Dec 2021

Video nedenfor forklarer noen måter man i maritime miljø kan nyttiggjøre IoT sensor teknologi sammen med ScanReach Connect.