Pressemelding: Norwind Offshore og ScanReach inngår samarbeid

J.Berger 2 years ago • 3min. read.

ScanReach har inngått avtale med Norwind Offhore på leveranse av ConnectPOB og Gangway for Norwind sin første CSOV som skal leveres av Vard Q2 2022.

Smarte trådløse IT-løsninger som er utviklet på Sotra er nok en gang på vei ut på de syv hav. ConnectPOB et beslutningsverktøy for bedre sikkerhet på maritime fartøy. Å vite hvor folk befinner seg er helt sentralt om en nødsituasjon skulle oppstå. Dersom mannskap ikke kommer til møteplass, eller en person varsler via armbåndet, er det nødvendig å igangsette et redningsoppdrag. Når man har indikasjoner på hvor vedkommende er, vil redningen kunne utføres effektivt. Tid kan være en livreddende faktor.

ScanReach har utviklet en verdensledende trådløs IoT plattform for komplekse stålmiljø, som gir mulighet for bedre sikkerhet for mannskap om bord i alle typer fartøy. Når nettverket først er om bord kan en rekke tilleggstjenester implementeres i etterkant. Norwind Offshore ønsket en løsning som enkelt kunne registrere når personell gikk av og på vindmøller, gikk av ved landligge eller enkelt kunne registrere besøk om bord. Dette er løst i ScanReach sin Gangway-løsning og vil dermed også være å finne på første leveranse til Norwind. Går alt etter planen vil tilsvarende løsning også bli installert på de kommende skipene til Norwind Offshore som etter planen skal leveres i 2023, 2024 og 2025, totalt 5 skip, derav 2 opsjoner (2025).   

“Vi opplever Norwind Offshore som et moderne og innovativt rederi. Selskapet har vært positivt og effektiv i avtaleprosessen. Vi gleder oss til et godt og langsiktig samarbeid med Norwind Offshore,”

sier Arild Sæle, CEO i ScanReach.

«Sikkerhet og effektivitet er to nøkkelbegreper som Norwind Offshore AS bestreber i alle ledd. Når ScanReach setter seg frem i stolen og utvikler en innovativ løsning som hever sikkerheten til mannskapet om bord, og samtidig tilbyr digitale/effektive prosesser rundt flyt av personell, er det spennende og gledelig å ta del i en slik løsning. Norwind Offshore AS ser frem til implementering av anlegget og bidra til den videre utvikling av produktet sammen med ScanReach,»

sier Roy Ove Standal, COO i Norwind Offshore AS.

Pressekontakter

Scandinavian Reach Technologies ASNorwind Offshore AS
Arild SæleRoy Ove Standal
Chief Executive OfficerChief Operating Officer
as /at/ scanreach.comros /at/ norwindoffshore.com
+ 47 98218774+ 47 918 67 421

Om Scandinavian Reach Technologies AS

Ledende maritimt IoT-selskap som muliggjør livreddende og bærekraftige smart-løsninger i krevende stålmiljø, som maritime fartøy og offshore installasjoner. Hovedbase i Bergen, Norge,

Om Norwind Offshore AS

Bygget for endring. Norwind Offshore er selskapet er lokalisert i Ålesund, i “hjertet” av den maritime klyngen på Sunnmøre. Selskapet har en målsetting om å utvikle bransjens mest miljøvennlige og fremtidsrettede fartøy.